Een vernieuwende kijk op duurzaamheid

prof. dr. Ad van Wijk, TU Delft & The Green Village

15-11-2016

Provincie Overijssel, Zwolle, Provinciehuis, Statenzaal.

Dr. van Wijk nam ons mee in het doorlopen van het speelveld van ‘energievoorziening en de toekomst’. Terugkijkend naar 30 jaar duurzame energie kan (volgens van Wijk) worden gesteld dat:

  1. De energie-efficiency van de wereld bedraagt maar 2%, de rest gooien we weg.
  2. Er is helemaal geen energiecrisis, we hebben immers de zon!
  3. Duurzame energie is overal om ons heen maar niet geconcentreerd op een plaats en  makkelijk te verplaatsen zoals een vaatje olie.

Dr. van Wijk oppert dan ook dat er voor duurzame energie een andere aanpak nodig is.  Hij draagt als voorbeeld ‘de deurbel’ aan waarvan de transformator altijd energie verspild. Een deurbel wordt zelden gebruikt maar staat wel altijd aan. In heel Europa wordt er door de transformatoren van deurbellen ieder jaar maar liefst 10 miljard kilowattuur verspild. Dat is net zoveel als wat de huishoudens van een stad met 5 miljoen inwoners per jaar verbruiken. Helaas zit ons hele systeem op deze wijze in elkaar. Een oplossing zou zijn dat men zou zich meer moeten richten op duurzaamheid vanaf het gebruik, en niet alleen bij de productie.

Een ander voorbeeld is bijv. de mediabox van je tv provider. Dat is ook een grote energieslurper.       Dr. van Wijk waarschuwt: voor dit soort apparaten is geen energielabel vereist (zoals bij je wasmachine) dus je hebt bij aanschaf geen idee van het stroomverbruik. Hij oppert dat er verplicht een label moet komen voor alle apparaten.

Voor onze grootste bron van energie moeten we vaker naar boven kijken: De zon geeft ons in 1 uur meer energie dan we in 1 jaar met zijn allen gebruiken. De aarde ontvangt jaarlijks slecht één  2 miljardste deel van de energie van de zon. De zon levert dus onvoorstelbaar veel energie.

Wat energie in relatie tot de auto betreft: hier is in 100 jaar tijd niet veel veranderd. Zo is het brandstofverbruik in 100 jaar tijd maar een factor 2 verbeterd. Er is veel gebeurd maar met onvoldoende aandacht voor energie. Bij de verbranding van benzine gaat maar liefst 75% van de energie in warmte verloren. De efficiency van een auto met brandstofmotor blijft volgens dr. van Wijk op slecht 1-2% steken. De oplossing hiervoor is elektrisch rijden, echter heeft dit ook nadelen. Accu’s zijn erg zwaar en er zijn meer accu’s nodig om verder te kunnen rijden. Waterstof als brandstof is dan een betere oplossing, zoals Toyota met het model ‘Mirai’ heeft gedaan.   Uit 5/6 kg water kan per kg 39kwh worden opgewekt. Voor batterijen is dit per kg slechts 0,5kwh!  Bovendien is waterstof veiliger: het staat onder hoge druk en is vluchtig en ontbrand met een heftige maar korte steekvlam. Een benzineauto daarentegen brandt langer en volledig uit. Duitsland ziet het nut van waterstof en is door het hele land begonnen met het aanleggen wat waterstofstations. In Nederland is men echter nog in diepe slaap en gebeurd er weinig tot niets…

Op de goede plekken in de wereld is duurzame energie goedkoper dan fossiele brandstof. Dus bij een dalende olieprijs worden er wel recordhoge bedragen geïnvesteerd in duurzame energie. Duurzame energie moet daar worden opgewekt waar dat het goedkoopste kan. Windenergie kan bijv. goedkoper midden op zee worden opgewekt. De hier opgewekte energie kan dan bijv. worden opgeslagen in een schip die een keer in de zoveel tijd aan land komt om energie te ‘lozen’.

Tot slot haalt dr. van Wijk de auto aan als generator voor woningen. Een waterstofauto kan 100 woningen van energie voorzien. 500 auto’s kunnen dus de hoeveelheid energie opwekken die nodig is in een stad zo groot als Delft. Alle energiecentrales kunnen sluiten want we wekken onze eigen energie op. Dr. van Wijk sluit af met het feit dat we met de waterstofauto zo niet alleen een energieprobleem oplossen maar ook nog eens het waterprobleem: het water is na gebruik gewoon drinkbaar.

Al met al was het een zeer interessante lezing.

Geef een reactie