Ervaring uit het tweede jaar

Het tweede jaar van de studie

Door Annieke Roseboom

Het tweede jaar gaat van start na een welverdiende zomervakantie. Het eerste jaar zit erop en de propedeuse is(als het goed is..) binnen. In het nieuwe jaar wordt er voornamelijk ingegaan op twee thema’s, namelijk verkeerstechniek en gedragsbeïnvloeding.

Het eerste semester van het tweede jaar staat voornamelijk in teken van verkeerstechniek. Dit borduurt verder op wat is geleerd in het eerste jaar. Lessen die zoal gevolgd worden zijn: verkeer en milieu, verkeerstechnisch ontwerp, openbare ruimte voor verkeerstechniek en kruispunten. Bij dit laatste vak wordt bijvoorbeeld geleerd wat voor een type kruispunten er allemaal zijn en wat de voor- en nadelen van de diverse kruispunten zijn. Ook wordt geleerd hoe de optimale cyclus- en groentijd van een verkeersregelinstallatie bepaald kan worden. Bij het vak openbare ruimte voor verkeerstechniek gaat het juist net om de beleving van de openbare ruimte. Hier wordt geleerd een integraal ontwerp op te stellen met niet alleen een verkeerskundige invalshoek. Zo kijk je meer uit ogen van een stedenbouwkundige of landschapsarchitect. Er wordt geleerd hoe mensen zich kunnen identificeren met de openbare ruimte en op welke manier de openbare ruimte een ontmoetingsplek wordt.

Naast de lessen is aan elk vak een opdracht verbonden. Dat kunnen meerdere kleine opdrachten zijn of één grote opdracht. Hierbij wordt verwacht dat de kennis die wordt opgedaan tijdens de lessen kan worden toegepast in de opdrachten. Ook wordt geleerd te werken met verschillende programma’s. Een voorbeeld hiervan is het programma OmniTrans, waarbij wordt gekeken hoeveel mensen gebruik gaan maken van een bijvoorbeeld nieuw geplande buslijn, wat er met het autoverkeer gebeurt als een wegvak wordt afgesloten etc. Aangezien het programma een scala aan mogelijkheden heeft, is het best lastig om als ‘leek’ hiermee aan het werk te gaan.

Ook staan er tijdens het eerste semester twee KBS’en(kenmerkende beroepssituaties) op het programma. De KBS Variantenstudie en de KBS Ontwerpstudie. Bij de KBS Variantenstudie wordt er als projectteam onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld een nieuwe fietsroute. Hierbij worden verschillende oplossingsvarianten opgesteld. De varianten worden op basis van verschillende criteria met elkaar vergeleken en uiteindelijk afgewogen. Het eindresultaat is een advies voor een bepaalde variant. Vervolgens wordt in de tweede periode bij de KBS Ontwerpstudie ingegaan op het uitwerken van een ontwerp. Ook hier worden verschillende varianten opgesteld waarnaar het definitieve ontwerp wordt uitgewerkt. Tijdens de KBS leer je om verschillende stakeholders te betrekken bij het ontwerp zodat er uiteindelijk een breed gedragen ontwerp kan worden gepresenteerd.

Geef een reactie