Minor Smart Mobility

Minor Smart Mobility, vierde jaar.
Door Joey Laurens

De eerste drie leerjaren zitten erop. Je hebt van alles geleerd over mobiliteit en hoe je ermee om moet gaan. Zowel psychisch als fysiek. In het derde jaar heb je deze kennis zelfs al toe kunnen passen tijdens het lopen van je stages of bij het volgen van een van de verschillende minors. Je bent volledig op de hoogte van de huidige aanpak in de wereld van de mobiliteit. Maar ben je ook klaar voor de toekomst?

De ontwikkelingen in de mobiliteit heeft de afgelopen jaren een vogelvlucht genomen. In navolging van Smart Home, Smart Building en Smart Energy heeft de mobiliteitswereld nu ook haar eigen Smart: Smart Mobility! Smart Mobility is koppelen van data aan de fysieke infrastructuur.

Door de komst van Smart Mobility volgen nieuwe toepasbare technologieën zich in rap tempo op. Er ontstaan diverse mogelijkheden om problemen met de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid op te lossen. Maar Smart Mobility maakt verplaatsingen ook gemakkelijker en comfortabeler.

Het eerste semester (eerste half jaar) van het vierde leerjaar staat dan ook in het teken van Smart Mobility. Je leert om nieuwe technologieën te bedenken die iets toevoegen in de wereld van de mobiliteit. Dit kan een mobiele applicatie zijn die de reiziger informeert, maar bijvoorbeeld ook een systeem die het autorijden veiliger maakt.

Tijdens de minor Smart Mobility ben je in staat om zelfstandig je eigen koers te bepalen, denk je out-of-the-box en haal je informatie op bij je contacten in de mobiliteitswereld die je in eerdere leerjaren hebt opgedaan. Tijdens de minor komen de volgende vakken aan bod:

KBS Smart Mobility
Tijdens het vak KBS Smart Mobility ontwikkel je een innovatieve toepassing/product/maatregel, werkt je het uit, bewijs je dat het uitvoerbaar is, laat je zien wat de effecten zijn en welke stappen je nog moeten zetten richting implementatie. Je werkt aan deze opdracht in een groepje van ongeveer 4 a 5 studenten. De opdracht loopt vanaf  begin september tot en met januari (1 semester).

Transities in mobiliteit.
Je leert bij dit vak hoe je op ‘slimme’ wijze de mobilist kan sturen in zijn/haar mobiliteitsgedrag, zodanig dat de bestaande wegcapaciteit beter benut wordt.  Thema’s die hierbij aan de orde komen zijn:

* Slim reizen met ITS (Intelligente Transport Systemen)

* Slim studeren Slim reizen

* Goederenvervoer en logistiek

* Samenwerking markt en overheid

Inspiratiereeks ‘Innovaties in Mobiliteit’
De betekenis van het vak Innovaties in Mobiliteit is dat je een beeld krijgt van recente ontwikkelingen in de mobiliteitswereld in het algemeen en op het gebied van Smart Mobility in het bijzonder. Je neemt kennis van vernieuwende ontwikkelingen, zodat je op een aantal vlakken op de hoogte bent van de state of the art. Je krijgt de informatie aangereikt tijdens gastcolleges van collega’s uit de mobiliteitswereld en middels excursies naar interessante ontwikkelingen in het land. Een verslag van een excursie, staat ook op dit blog.

Data Analyse (SPSS)
Als je onderzoek doet, is het kiezen van de juiste statistische techniek om de verzamelde gegevens te analyseren een belangrijke schakel in de lange reeks van beslissingen die je neemt. Het uiteindelijke doel is het beantwoorden van de onderzoeksvraag of -vragen. Tijdens het vak Data Analyse leer je de statistische technieken die je nodig hebt bij het maken van analyses tijdens een onderzoek. Dit doe je in het computerprogramma SPSS. De vaardigheden die je leert bij het vak Data Analyse komen later in de studie van pas tijdens Toegepast Onderzoek en tijdens je afstuderen.

Verkeerssimulatie in de stad (VISSIM)
VISSIM is een microdynamisch verkeersmodel en verkeerssimulatietool waarin zowel voertuigen, fietsers, voetgangers als het openbaar vervoer (OV) gesimuleerd kunnen worden. Door de beheersing van VISSIM ben je in staat om de gevolgen van verkeerskundige plannen of aanpassingen te voorspellen. Op deze manier zie je problemen die een nieuw verkeerskundig ontwerp met zich mee brengen van te voren aankomen, waardoor je op tijd kan handelen. Ook kan je huidige situaties simuleren waardoor huidige problemen ontdekt kunnen worden.

Toegepast Onderzoek Mobiliteit
Bij het vak Toegepast Onderzoek Mobiliteit werk je aan het ontwikkelen van competenties die zijn gerelateerd aan onderzoeksvaardigheden. Deze competenties ontwikkel je door zelfstandig een echt bestaand onderzoek uit te voeren voor een organisatie. Je leert bijvoorbeeld hoe je analyseert, hoe je onderzoek doet en hoe je moet communiceren. Het toegepast onderzoek wordt ook wel het afstuderen in het klein genoemd.

Voorbereiding afstuderen
In het tweede semester (tweede half jaar) van het vierde leerjaar van de opleiding Mobiliteit ga je afstuderen. Tijdens het halve jaar voorafgaand aan het afstuderen oriënteer je hier alvast op. Je zoekt een voor jouw geschikte afstudeer partner, gaat op zoek naar een passend afstudeer onderwerp en schrijft een onderzoeksvoorstel dat voldoende niveau heeft om daadwerkelijk te mogen afstuderen.

Geef een reactie