Stage lopen bij Royal Haskoning DHV

Stage ervaring bij Royal Haskoning DHV, derde jaar
Door Marco van der Linde

De weg vinden in het donker

naamloos

 

Tijdens mijn derde jaar heb ik een van mijn stages gelopen bij het advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, op het hoofdkantoor te Amersfoort. Dat was voor mij de verplichte majorstage. Bij je majorstage moet je naast twee verplichte competenties ook nog een extra competentie kiezen waarop de docent jou gaat toetsen. Ik koos voor de competentie “Toegepast Onderzoek”, omdat ik tijdens deze stage een onderzoek als hoofdtaak had gekregen.

 

Mijn onderzoek maakte deel uit van een veel groter project, namelijk “het Vergevingsgezinde Fietspad”. Dat is een project waarbij Royal HaskoningDHV (RHDHV), de Rijksuniversiteit Groningen, diverse provincies en gemeenten en andere organisaties betrokken waren, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een vergevingsgezind fietspad is een fietspad dat zodanig is ingericht, zodat fietsongevallen voorkomen worden of, als er toch een ongeval plaatsvindt, dat de ongevalsernst zo laag mogelijk gehouden wordt. De aanleiding hiervoor is natuurlijk het enorme aantal enkelvoudige fietsongevallen, dat nog steeds stijgende is.

 

Tegenwoordig blijven mensen langer fietsen, dus de fietsintensiteit gaat groeien. Ook is uit een onderzoek gebleken dat het risico voor fietsers in het donker hoger is, dan overdag. Er was geconcludeerd dat enkelvoudige fietsongevallen vooral optreden doordat de fietser niet in staat is om voldoende koers te houden, daardoor in de berm beland, de balans kwijtraakt en valt of ergens tegenaan botst. Vooral als het donker is, wordt het lastiger om het verloop van het fietspad te kunnen zien. En daar ging mijn onderzoek dus over.

 

Er waren twee pilotlocaties ingericht, waar diverse soorten markering op het fietspad was aangebracht. De onderzoeksvraag die hierbij centraal stond, was “welk effect hebben diverse typen wegmarkering op het gedrag en de beleving van de fietser, in situaties met weinig tot geen daglicht?”. Ik ging dus onderzoeken welk effect een bepaald type wegmarkering had. Gaat de fietser bij markering A dichter langs de berm fietsen dan bij markering B?. Op een pilotlocatie was bijvoorbeeld glow-in-the-dark kantmarkering aangelegd (zie foto), erg leuk om dat eens te zien. Met de antwoorden op dat soort vragen, kon ik aangeven op welke manier markering toegepast kon worden, zodat de fietser letterlijk en figuurlijk “de weg kan vinden in het donker”. Dat was dan ook de titel van mijn onderzoeksrapport. J

 

Het leuke van zo’n onderzoeksstage is dat je al die droge stof uit jaar 1 en 2 nou eindelijk eens “echt” kan toepassen. Denk aan het vak Projectmatig Werken, bijvoorbeeld. Je moet eerst een beeld krijgen van het onderwerp, door even goed te gaan zitten voor de hoofdstukken Aanleiding en Probleembeschrijving. Daarna moet je alvast gaan nadenken over hoe je jouw onderzoek gaat afkaderen, bij het opstellen van je hoofd- en deelvragen. En uiteraard uitleggen waarom jij denkt dat die vragen relevant zijn. En hoe je daar antwoord op denkt te gaan geven. Dan snap je ook direct waarom termen als “validiteit” van belang zijn. Vervolgens ga je aan de slag, om uiteindelijk te rapporteren over je resultaten en de conclusies die je daaruit trekt. Erg waardevol om daar tijdens je stage mee aan de slag te gaan, vind ik. Want het schooljaar daarna, moet je al aan de slag met je Toegepast Onderzoek en daarna het afstuderen. Dan zul je die kennis & vaardigheden hard nodig zijn!

 

Al met al vond ik dit dus niet alleen een hele leuke, maar ook een erg leerzame stage. En uiteindelijk is dat toch de reden waarom we een opleiding volgen, toch? 😉

 

Groeten,

Marco van der Lindenaamloos

Geef een reactie