Tweede jaar: semester 2

Ervaringen uit de tweede periode van het tweede jaar

Door Robin Maatjes

Het vierde semester heeft als thema mobiliteit. Het gaat dus om alle aspecten die belangrijk zijn voor verplaatsingen. Gedurende het gehele semester wordt SLB M4 gegeven. Dit richt zich op de voorbereiding van je stages in het derde jaar. Je krijgt nuttige tips over hoe je een sollicitatie brief op stelt en hoe je bedrijven op een nette manier kan benaderen.

Periode 3

In periode 3 loopt weer een groot KBS project (Karakteristieke Beroeps Situatie). De KBS gaat over een mobiliteitsvisie. Voor alle belangrijke locaties of regio’s wordt nagedacht over de bereikbaarheid en alle bijkomstige voorzieningen. In de afgelopen jaren zijn veel verschillende mobiliteitsvisies gemaakt, zoals de Amsterdam ArenA, Vliegveld Lelystad en regio Twente.

De ondersteunende vakken zijn Onderzoeksvaardigheden, Beprijzen en Parkeerbeleid, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit en Verkeersmanagement.

Periode 4

Het KBS project gaat over parkeren. De meeste groepen gaan bezig met alle elementen die parkeren te maken hebben in een wijk of stadcentrum. Veel plaatsen rond Zwolle zijn al langs gekomen, zoals Raalte, Meppel en Harderwijk. Hierbij wordt niet alleen op de auto’s gericht, fiets parkeren is in stadscentra ook zeer belangrijk.

De ondersteunende vakken zijn Bestuurlijke en Financiële processen, Mobiliteitsmanagement en Gedragsbeïnvloeding.

Als afsluiting van het jaar is een excursie naar het buitenland. De afgelopen twee jaar zijn de studenten onder begeleiding van twee docenten een week naar Riga geweest. De jaren er voor was de buitenlandexcursie in Berlijn.

Geef een reactie