VISSIM verkeerssimulatie

We hadden de opdracht gekregen om met de VISSIM software een verkeerssimulatie te maken. Deze opdracht deed je in duo’s. We hadden gekozen om de toekomstige herinrichting van kruispunt Varsen te gebruiken.

Figuur 1: De locatie van kruispunt Varsen.

 

De case

Net buiten het Overijsselse Ommen kruisen de N340, N348 en N48 met elkaar (figuur 1). Nu wil het geval dat de provincie groot onderhoud wil uitvoeren aan deze wegen. Daarnaast zorgt de N36 sinds de openstelling voor een gewijzigde verkeersstroom op kruispunt Varsen (de gele stippellijn op figuur 2). Lang verhaal kort, er is een plan ingediend bij Provinciale Staten om kruispunt Varsen te herinrichten.

Figuur 2: Een schematische weergave van kruispunt Varsen. De gele stippellijn is de nieuwe hoofdstroom.

 

Het voorstel

En dat plan heet “Varsen +” en dat zie je op figuur 3. Het heeft een turborotonde en een fly-over. De hoofdstroom (verkeer tussen Zwolle – Hoogeveen) moet hiermee beter kunnen doorrijden.

Figuur 3: Het plan “Varsen +” zoals het werd ingediend door dhr. Te Rietstap (CU) in Provinciale Staten.

 

Het ontwerp

Dat plan hebben we vervolgens in 2D ingevoerd in VISSIM, om daarna met behulp van SketchUp er een 3D ontwerp van te maken. Het resultaat ervan zie je in deze video:

 

De verkeersafwikkeling

Tot slot moesten we natuurlijk ook nog iets zeggen over de verkeersafwikkeling. Is het een goed ontwerp, of staat er een enorme file? Met de VISSIM software kun je allerlei berekeningen maken, zoals de wachtrijlengte bijvoorbeeld. We hebben de maximale intensiteit van de ochtendspits bekeken. Dan blijkt dat alleen het verkeer dat uit Ommen komt en de rotonde op wil rijden, een gemiddelde wachtrijlengte van zo’n 40 meter kent. Dat zijn ongeveer 6 auto’s achter elkaar. En dat is dus alleen bij een maximale intensiteit tijdens de spits. Andere richtingen kennen bijna geen wachtrij.

 

Marnix & Marco

Geef een reactie